Onderwerp: Arbeidsvoorwaarden

Wanneer de arbeidsvoorwaarden binnen een organisatie wijzigen kan de Ondernemingsraad(OR) om advies worden gevraagd. Binnen de arbeidsvoorwaarden zijn bijvoorbeeld het loon, de arbeidsduur, soorten contracten en onkostenvergoedingen geregeld. Deze zijn onderverdeeld in primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. Bij deze primaire arbeidsvoorwaarden (bijv. salaris, arbeidsduur) heeft de OR geen rol. Wanneer het gaat om het wijzigen van sommige secundaire arbeidsvoorwaarden (genoemd in artikel 26 lid 1 WOR) zoals een vakantieregeling, dan kan de OR afspraken maken met de desbetreffende werkgever.

Artikelen over arbeidsvoorwaarden

1 2 3 113