Arbeidstijdenwet: de belangrijkste wijzigingen

0

Op 1 april 2007 treedt de nieuwe Arbeidstijdenwet in
werking. De wet moet vooral leiden tot meer flexibiliteit. ORnet zet de
belangrijkste wijzigingen op een rijtje.

 
 
Met de Arbeidstijdenwet kunnen werknemers en werkgevers voortaan zelf
meer afspraken maken over de invulling van arbeidstijden en pauzes. De wet is
vooral van belang voor werknemers in sectoren waar continuroosters en
wisselende roosters gedraaid worden. Zoals  in de gezondheidszorg, de
industrie, de horeca en bij de brandweer of politie. De nieuwe wet brengt geen
verandering in bestaande afspraken in cao’s.
 
Minder regels
De nieuwe wet staat vooral in het teken
van versoepeling: van de twaalf regels voor maximale arbeidstijden zijn er nog
maar vier over. Wat betekent dat voor werknemers? In de eerste plaats meer
vrijheid om met hun werkgever afspraken te maken over de invulling van de
(maximum) arbeidsuren en de tijdstippen van pauzes. In de dagelijkse praktijk
van het werk zal dat stukje vrijheid moeten leiden tot minder bureaucratie en
prettiger werken. De nieuwe Arbeidstijdenwet vervangt de huidige standaard- en
overlegregeling. In de nieuwe wet geldt voortaan nog maar één norm.
 
 

 De belangrijkste wijzigingen: 

 • De maximum arbeidstijd wordt 12 uur per
  dienst en 60 uur per week. In een periode van vier weken mag de
  werknemer gemiddeld 55 uur per week werken; over een periode van 16
  weken mag dat gemiddeld 48 uur.
 • Een nachtdienst mag niet langer duren
  dan 10 uur. Voor werknemers die regelmatig nachtdiensten draaien, mag de
  werkweek over een periode van 16 weken gemiddeldniet meer dan 40 uur
  bedragen. Na één of meer nachtdiensten geldt altijd een langere
  rusttijd.
 • Het aantal nachtdiensten blijft
  beperkt: per 16 weken maximaal 36 nachtdiensten. Alleen bij CAO of na
  een afspraak tussen werkgever en ondernemingsraad mag dit aantal
  verhoogd worden naar 140 nachtdiensten per jaar.
 • Behalve de Arbeidstijdenwet verandert ook het
  Arbeidstijdenbesluit. Het Arbeidstijdenbesluit bevat
  bijzondere regels voor bepaalde sectoren of diensten, zoals bijvoorbeeld
  aanwezigheidsdiensten.

Vragen of conflicten
Voor meer
informatie over de nieuwe regels kunnen werknemers zich in eerste instantie
wenden tot de werkgever. Die is verplicht het arbeidstijdenpatroon schriftelijk
vast te leggen. De werknemer moet het te allen tijde kunnen inzien en
veranderingen moeten tijdig worden aangekondigd. Specifieke regels moeten ook
vastgelegd zijn in de CAO. Werknemers kunnen met vragen terecht bij hun
ondernemingsraad en eventueel bij de Arbodienst of Arbeidsinspectie. Bij de
laatste kan de werknemer tevens terecht met eventuele klachten.

De belangrijkste nieuwe regels voor werknemers staan ook op de site van het ministerie van SZW.  Meer informatie
is ook te vinden via het 
arboplatform Nederland
of De Arbeidsinspectie.
 
 
Zie hieronder ook een artikel uit
Praktijkblad Ondernemingsraad over de nieuwe Arbeidstijdenwet in pdf-formaat.
 
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer