Bonus- en commissieregeling: wat is de rol van de OR?

0

“Er wordt momenteel gesproken over het invoeren van
een bonusregeling om medewerkers die daarvoor in aanmerking komen extra te
belonen. Het geld zou moeten worden gevonden in het terugbrengen van een
bestaande commissieregeling. Wat is hierin de rol van de
OR?”
 

Beide voornemens zijn instemmingsplichtig voorzover het gaat over de systematiek van het belonen. Daarnaast verdienen de belangen van degenen die tot nu toe een deel van hun inkomen uit commissie verwerven bijzondere aandacht. Het is niet uitgesloten dat deze groep er in inkomen op achteruit zal gaan. Ook als de commissieregeling niet in hun arbeidsovereenkomst is vastgelegd, hebben ze inmiddels op zijn minst een verworven recht. Dat kan niet zo maar worden teruggedraaid, maar vraagt om zorgvuldig overleg met de betrokkenen en een adequate schadeloosstelling of afbouwregeling.
Ook al is dit niet primair een taak van de OR, de raad moet er wel op toezien dat de rechten van de betrokkenen worden gerespecteerd.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer