Kunnen wij meebeslissen over een optieregeling?

0

“De directie wil een optieregeling invoeren om
medewerkers te stimuleren tot extra prestaties. Hebben wij daar als or ook iets
over te zeggen?”

Als het gaat om een tegenprestatie voor verrichte arbeid is er duidelijk sprake van een beloningssysteem. Uw instemmingsrecht richt zich dan op de wijze waarop de beloning wordt berekend en toegekend, niet op de hoogte van de beloning .
Als het hoofdzakelijk gaat om de wijze waarop een deel van de winst aan medewerkers wordt toegekend, is er eveneens een instemmingsrecht. Opnieuw gaat het niet om de waarde van de toegekende opties, maar over de systematiek in de toekenning ervan.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer