Mogen wij adviseren over de pilot beloning?

0

“Is de werkgever verplicht om advies te vragen over
een pilotproject beloningssystematiek?”

Hier is geen sprake van adviesrecht, maar van instemmingsrecht. De pilot betreft immers een personele regeling op het gebied van beloningssystematiek (artikel 27, lid 1, onderdeel c). Let op: het gaat niet om de hoogte van de bedragen, maar op de manier waarop de beloning wordt toegekend: het systeem van belonen.
Of een pilot, experiment of proef instemmingsplichtig is hangt ervan af of het gemakkelijk teruggedraaid kan worden en of de personele gevolgen werkelijk tijdelijk kunnen zijn als de pilot niet slaagt. Als dat niet het geval is, dan is ook de pilot instemmingsplichtig.
 
Alvorens u in een slepende en weinig vruchtbare discussie komt: waarom zou uw bestuurder de pilot niet gewoon aan de OR voorleggen? Een raad die al nu kritisch meedenkt kan alleen maar in het voordeel van de bestuurder werken die op termijn de verandering wellicht ‘breed’ wil invoeren.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer