Oplossing voor het spitsuur van het leven?

131

Tweeverdienen is de norm geworden. Dé kostwinner is iets voor in het
museum. Een onbedoeld bijverschijnsel van tweeverdienen is, dat werknemers erg
veel van zichzelf verwachten in zeer korte tijd. Biedt de levensloopregeling
wellicht soelaas?

Zo tussen de vijfentwintig en de veertig jaar willen we veel. Een goede ouder zijn. Een spannende partner zijn. Carrière maken. Sporten met oude vrienden. Een burn-out op jonge leeftijd is geen uitzondering . Om werknemers in de spitsuren van het leven te ontlasten, werd de levensloopregeling bedacht. Maar werkt deze ook?

Prachtige eenvoud
De nieuwe levensloopregeling is van prachtige eenvoud. Werknemers kunnen in de daluren van hun leven tijd of geld opzij zetten. Brutoloon, vakantiedagen, ATV-dagen, vakantiegeld en andere arbeidsvoorwaarden kunnen ze ‘storten’ op een speciale rekening. In hun levensspitsuren kunnen ze die rekening geheel of gedeeltelijk leeghalen. Bijvoorbeeld voor zorgverlof, studieverlof of gewoon om een sabbatical te financieren.

Verlofknip
Het eerste kabinet-Balkenende noemde dit in eerste instantie Verlofknip. Toen besloot het tweede kabinet-Balkenende het belastingvoordeel voor de VUT en het prepensioen af te schaffen. Alles werd toen enorm gecompliceerd. Wat volgde was een on-Nederlandse botsing met de vakbeweging en de grootste vakbondsdemonstratie na ’40-’45.

Ingenieus compromis
Vervolgens kwam er een ingenieus compromis. De verlofknip werd óók als verkapt prepensioen ingezet. Heilig voor de vakbeweging was om met 62 jaar met pensioen te kunnen gaan. Evenals de mogelijkheid dit te doen met 70 procent van het laatstverdiende loon. Wilt u drie jaar eerder dan met vijfenzest met pensioen? Dan moet u over drie maal 70 procent van uw brutoloon beschikken. Door 210 procent van het brutoloon in de levensloopregeling te kunnen storten werd dit mogelijk gemaakt.

De uitvoering
Dankzij de levensloopregeling kan iedere werknemer sparen voor verlof. Per jaar kan hij maximaal 12 procent van het brutojaarloon sparen. Het maximaal volume is 210 procent van het brutojaarloon. Werknemers tussen 51 en 56 jaar mogen meer sparen dan die 12 procent. ATV-dagen, vakantiedagen, overwerk-compensatie mogen in de levensloopregeling worden gestort. Uiteraard als de CAO dat toelaat!

Werkgeversbijdrage
De werkgever mag ook bijdragen. Hij moet overigens hetzelfde geven aan werknemers die niet deelnemen. Indien het voor een werknemer mogelijk is zijn prepensioen af te kopen, dan kan hij dat ook storten. De werkgever mag niet zelf het saldo beheren. Alleen banken, verzekeraars en pensioenuitvoeringsbedrijven mogen dat doen.

Levenslooprekening en levensloopverzekering
Zo onstaan er twee hoofdproducten . De levenslooprekening bij banken en de levensloopverzekering bij verzekeraars. Neemt de werknemer voor kortere of langere termijn verlof op? Dan maakt de uitvoerder periodiek een bedrag over aan de werkgever. Hij houdt de verschuldigde belasting in en maakt het overige bedrag over aan de werknemer.

Probleempunt Volgens de wet mag de werknemer zelf weten voor welke uitvoerder hij kiest. Vakbonden lijken erop te rekenen dat hierover collectieve afspraken kunnen worden gemaakt.

Fiscaal: de omkeerregel
Bij de levensloopregeling geldt de omkeerregel. De werknemer betaalt géén belasting als hij in de levensloopregeling stort. Pas als hij opneemt komt de fiscus kijken. Meestal gaat het opnemen van verlof met verlaging van inkomen gepaard. Dat levert dat een belastingvoordeel op. Bovendien krijgt de verlofganger een heffingskorting. Dat betekent dat hij over een bepaald bedrag géén belasting betaalt.

Ouderschapsverlof? Dan kan de heffingskorting fors oplopen. Het tegoed op de levensloopregeling telt niet mee bij eventuele vermogensheffing. Voor de fijnproevers: het gaat om box 3 van de inkomstenbelasting. En voordat iemand zich rijk rekent: de omkeerregel geldt alleen voor de inkomstenbelasting, niet voor de premies voor de werknemersverzekeringen van box 1.

Vier kritische noten bij de levensloopregeling

1
Wie kan het zich veroorloven om 12 procent van het inkomen te sparen? Vooral oudere werknemers die hun spitsuur al lang achter de rug hebben plaatsen deze kanttekening.


2
Vrijwel iedereen die last heeft van het spitsuur zit vroeg in zijn arbeidzame leven. Die mensen hebben doorgaans nog onvoldoende saldo opgebouwd.Overigens staat nergens in de wet dat je niet rood mag staan. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn!

! Deze twee kritiekpunten maken de levensloopregeling vrijwel ongeschikt voor het oorspronkelijke doel.


3
Daarbij komt dat de fiscale facilitering beperkt is. Het is nog maar de vraag of deze opweegt tegen voordelen van andere spaarvormen. Je kunt natuurlijk gewoon zelf een eigen spaarrekening vullen! De grote vraag is de rente van de levensloopregeling. Is dat fors minder dan de 3,5 procent van internetspaarrekeningen? Dan valt het fiscale voordeel al snel weg.


4
De levensloopregeling heeft een beperkt doel: werknemers kunnen uitsluitend sparen voor verlof. Wensen kunnen veranderen. Wilt u toch liever een boot dan een paar jaar verlof? Dan krijgt u dat zonder truc met vergaande arbeidsrechtelijke implicaties niet voor elkaar.

! Kortom: de levensloopregeling is nog niet echt het ei van Columbus voor de moderne tweeverdienersmaatschappij.

Levensloopregeling en prepensioen
De levensloopregeling is te gebruiken als verkapt prepensioen, door het verlof drie jaar voor het pensioen op te nemen. Er is echter nog een link tussen de levensloopregeling en het prepensioen. Het opgebouwde prepensioen kan worden afgekocht. Dat is overigens géén individueel recht, maar kan alleen als het pensioenreglement dat toestaat.

Afgekocht prepensioen storten
Het afgekochte prepensioen mag fiscaalvriendelijk worden gestort in de levensloopregeling. Tot nu toe komt die mogelijkheid slechts sporadisch in CAO’s voor. Vakbonden en werkgevers kiezen ervoor het saldo te verslepen naar het ouderdomspensioen. Door vervolgens het ouderdomspensioen weer te flexibiliseren ontstaat opnieuw een mogelijkheid eerder met pensioen te gaan.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

131 reacties

  1. None of the above, no doubt it has to be the once loved, much thumbed, well read, bendy-spined, momento filled, odorous discard from the local second-hand book shop. A glittering and true shared experience of a story reaching the hearts of many.

  2. இதுலகூட சம்பந்தாசம்பந்தமில்லாம இந்துவ வம்புக்கு இழ்ப்பான் இவன், கமெண்ட் எழுதி நாங்களெல்லாம் அடித்துக்கொள்ளவேண்டும், //ஆம்பளயா லட்சணமா.. ஒரு மேடை போட்டு பொதுவிலே பேச தைரியம் உண்டா… //இந்த உலகமே அழிந்தாலும் அது மட்டும் நடக்காது, அப்படி நடந்தால் அன்று விழும் பாருங்க அடி……..

  3. One thing seldom mentioned is whether those teen-age brides who married old geezers did so out of romantic love and their own free will…or if they were coerced into those marriages in some way. My great-grandmother married a much older man who already had a wife and family. A close check of our genealogical records indicates she was not even 14 yet!

  4. Also, I love this quote from the comments of the Economist article: "Let's face it: Christianity is socialist. Only through the inconsistent application of its basic tenets can it pass for pro free-market."This is where I'd disagree with Mencius over what is wrong with the US right wing. It isn't democracy that is the problem, it's a slavish devotion to a religion that is fundamentally left wing.

Reageer