Werkgevers nog wel bezorgd over derde jaar WW

0

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland hebben zich akkoord verklaard met het derde jaar WW. De bedoeling is nu dat er in cao’s afspraken worden gemaakt over fondsen waaruit het derde jaar WW wordt betaald. Het akkoord is nog wel omgeven met ‘zorgpunten’, zeggen de werkgevers.

De zorgen hebben alles te maken met de zekerheid en de constructie van de financiering van het derde WW-jaar. Het gaat om een private aanvulling op de WW, waarvoor de werkgevers een ‘centrale uitvoeringsfaciliteit’ willen inrichten. De cao-partijen kunnen daar eventueel gebruik van maken.

‘Het moet een werknemerspremie blijven’

De benodigde premie wordt betaald door de werknemers. De premie mag maximaal 0,75% van het loon bedragen. De werkgevers willen wel de zekerheid hebben dat het een werknemerspremie blijft en niet ooit nog eens naar de werkgevers wordt geschoven.

Een ander door de werkgevers geuite zorg is dat de gekozen constructie niet mag leiden tot extra bureaucratische rompslomp en administratieve lasten bij werkgevers. Duidelijk moet ook zijn dat hier geen sprake kan zijn van precedentwerking; de private constructie mag echt alleen bedoeld zijn voor de uitvoering van het derde WW-jaar.

De werkgevers willen ook dat er een permanente, kritische controle komt op de werkbaarheid en de doelmatigheid van de nieuwe constructie.

Al afgesproken in het sociaal akkoord

De terugkeer van drie jaren werkloosheidsuitkering was al afgesproken in het sociaal akkoord in 2013. Toen de bonden in april van dit jaar meenden het derde jaar WW eindelijk in gang te kunnen zetten, meldden de werkgevers dat ze meer tijd nodig hadden. Dat werd door FNV, CNV en VCP nog opgevat als een poging om onder de deal uit te komen.

De vakbonden hebben kennis genomen van het akkoord van de werkgevers en hun daarbij geuite zorgen. Volgens FNV rekenen de bonden op een ‘onvoorwaardelijk ja’, verwijzend naar de in 2013 gemaakte afspraak. De bonden zeggen zo snel mogelijk de reparatie van de opbouw van de WW met de werkgevers definitief te willen maken.

 

Or & Arbeidsvoorwaarden


TIP! Steeds vaker kan per onderneming eigen arbeidsvoorwaardenbeleid worden gemaakt. Leer alles over bevoegdheden van de ondernemingsraad op het gebied van arbeidsvoorwaarden tijdens de opleiding Or & Arbeidsvoorwaarden

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer