Wijziging van de pensioenregeling

0

“In ons pensioenreglement staat  dat de werkgever
bij ingrijpende wijzigingen van omstandigheden de premiebetaling geheel of
gedeeltelijk mag beëindigen. Ons bedrijf heeft ernstige financiële problemen.
Vorig jaar heeft de werkgever geen premie afgedragen aan het pensioenfonds. Ook
niet het werknemersdeel. Het werknemersdeel werd echter wel gewoon van ons loon
ingehouden. Dit wordt komend jaar gerepareerd. Voor het werkgeversdeel (60
procent) beroept de werkgever zich op voorgenoemd artikel. Had hij de OR om
instemming moeten vragen?”

Een werkgever mag op grond van pensioenwetgeving een dergelijk besluit nemen. Het is echter niet de bedoeling dat de WOR in zulke situaties wordt gepasseerd. De werkgever heeft een keus om gezien zijn financiële omstandigheden de bestaande pensioenregeling al dan niet te wijzigen. Dus gaat het om een voorgenomen besluit. Dit is (art. 27 WOR ) inderdaad instemmingsplichtig. In dat geval dient de werkgever de OR zien te overtuigen van zijn financiële noodsituatie. De OR kan op grond van art. 27 lid 5 alsnog een beroep op nietigheid doen.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer