Onderwerp: Arbo

Eén van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad is ervoor zorgen dat werknemers uit de organisatie onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken. Daarnaast kan de Ondernemingsraad een actieve bijdragen leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook heeft de Ondernemingsraad volgens artikel 27 instemmingsrecht op elke concrete regeling, of een wijziging daarop, op het gebied van ziekteverzuimbeleid of re-integratiebeleid.

Artikelen over arbo

Arbo
Hoe de OR pestgedrag kan aanpakken

Een van de taken van de ondernemingsraad is het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden. Met de WOR als basis kan de or pesten op de werkvloer gericht aanpakken.

1 2 3 60