Onderwerp: Arbo

Eén van de belangrijkste taken van de Ondernemingsraad is ervoor zorgen dat werknemers uit de organisatie onder goede arbeidsomstandigheden kunnen werken. Daarnaast kan de Ondernemingsraad een actieve bijdragen leveren aan het terugdringen van het ziekteverzuim. Ook heeft de Ondernemingsraad volgens artikel 27 instemmingsrecht op elke concrete regeling, of een wijziging daarop, op het gebied van ziekteverzuimbeleid of re-integratiebeleid.

Artikelen over arbo

Arbo
Wees goed voorbereid op de preventiemedewerker

Voor de OR is het verstandig goed voorbereid te zijn op het instemmingsrecht op de persoon van de preventiemedewerker. Ook al omdat het begrip ‘preventiemedewerker’ ruim gedefinieerd moet worden.

1 2 3 61