Arbowet: details second opinion bedrijfsarts nog onduidelijk

0

Werknemers krijgen in de vernieuwde Arbowet per 1 juli 2017 het wettelijk recht op een second opinion, als ze het niet eens zijn met het advies van de bedrijfsarts. Dat nieuwe recht is alleen nog op hoofdlijnen geregeld in de nieuwe Arbowet. Over de details is volgens Arbo Unie nog veel onduidelijk.

De nadere invulling van het nieuwe recht op een second opinion in de Arbowet wil de regering verwerken in het Arbeidsomstandighedenbesluit. Het ministerie van SZW heeft hiervoor een ontwerp voorgelegd aan diverse betrokken partijen, waarover inmiddels advies is gegeven. Het ministerie bestudeert de adviezen nu.

De second opinion wijkt af van het deskundigenoordeel dat werkgevers en medewerkers nu al kunnen aanvragen bij het UWV, zegt Wilco de Bree, bedrijfsarts bij Arbo Unie. ‘Dat gebeurt meestal bij een verschil van inzicht, bijvoorbeeld over de arbeidsgeschiktheid van de medewerker of passende arbeid. De second opinion is vooral bedoeld voor wanneer een medewerker twijfelt over de juistheid van het advies van de bedrijfsarts. Dit is onder meer mogelijk bij adviezen in het kader van verzuim en arbeidsgezondheidskundig onderzoek.’

Nog veel vragen bij werkgevers

De Bree zegt te merken dat over het ontwerp-Arbobesluit nog veel vragen leven bij werkgevers. ‘Hoe gaat dit in de praktijk werken? Heeft de second opinion-arts voldoende kennis van de organisatie? Komt er een standaardtarief of moet je als werkgever elk tarief accepteren?’

‘Er is bijvoorbeeld ook nog discussie over wie gaat bepalen welke bedrijfsarts de second opinion uitvoert. In de adviesronde hebben wij hier als beroepsgroep ook vragen over gesteld. De praktische invulling is nog niet helemaal uitgekristalliseerd; we hopen dat hier snel duidelijkheid over komt.’

Wat al definitief in de Arbowet geregeld is

  1. De medewerker doet het verzoek om een second opinion aan de bedrijfsarts en die verwijst hem of haar door naar een andere bedrijfsarts.
  2. De bedrijfsarts honoreert dit verzoek in principe altijd, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om dat niet te doen. Bijvoorbeeld omdat er geen enkele grond bestaat voor dit verzoek.
  3. De bedrijfsarts kan een second opinion ook aan de werknemer aanbieden als de situatie hierom vraagt. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn wanneer de bedrijfsarts niet over de specifieke kennis beschikt die nodig is om een beroepsziekte vast te stellen. Het blijft hierbij aan de medewerker zelf om te bepalen of er een andere bedrijfsarts wordt geraadpleegd.
  4. De kosten voor de second opinion zijn voor rekening van de werkgever.

Bekijk het overzicht van alle wijzigingen in de Arbowet per 1 juli 2017
Lees het gratis whitepaper De Vernieuwde Arbowet

 

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer