Arbowet: Psychosociale arbeidsbelasting

0

In de Arbowet staat dat de werkgever ervoor moet zorgen dat psychosociale arbeidsbelasting geen gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers.

De definitie die de Arbowet geeft van psychosociale arbeidsbelasting is: “De factoren die direct of indirect onderscheid met inbegrip van seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk, in de arbeidssituatie die stress teweeg brengen”.

Met andere woorden: werkdruk en alle ongewenste omgangsvormen vallen onder de definitie van psychosociale arbeidsbelasting. Sinds 1 juli 2009 valt ook discriminatie in deze categorie. In het arbobeleid van het bedrijf dient expliciet aandacht worden besteed aan psychosociale arbeidsbelasting. Het onderwerp dient ook in de RI&E terug te komen.

De ondernemingsraad

De ondernemingsraad heeft een actieve rol op het gebied van arbeidsomstandigheden en dus ook met betrekking tot ongewenste omgangsvormen. De werkgever moet overleg voeren met de OR of PVT over arbozaken en over de uitvoering van het arbobeleid (Arbowet artikel 12). De ondernemingsraad heeft verschillende ‘arbo-instrumenten’. Meer daarover leest u in dit artikel >
Meer over arbeidsomstandigheden vindt u onder het tabblad Arbo >

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer