‘Totaalaanpak’ nodig tegen verziekte sfeer NFI

0

De problemen met de werksfeer bij het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) in Den Haag zijn ‘ernstig, stug en van zeer lange duur.’ Dat blijkt uit een onderzoek dat mede in opdracht van de ondernemingsraad is uitgevoerd. Er is een ‘totaalaanpak’ nodig om tot een cultuuromslag te komen.

Het NFI levert informatie voor onderzoek naar misdrijven. Een van de problemen bij het instituut is dat er al lange tijd een grote kloof bestaat tussen personeel en leidinggevenden. Er zijn geregeld conflicten. In maart stapte algemeen directeur Reinout Woittiez op, nadat hij de eerste resultaten van het onderzoeksrapport had ingezien. Hij zei plaats te willen maken voor vernieuwing.

Woittiez en de ondernemingsraad hebben, na een onderling conflict, het onderzoek naar de cultuurproblemen in gang gezet. In het woensdag gepresenteerde eindrapport ‘Samen bouwen aan de toekomst van het NFI’ van de bureaus Andersson Elffers Felix (AEF) en INK staat dat de problemen niet zijn op te lossen door alleen de leiding te vervangen of de organisatiestructuur te wijzigen. Dat zou slechts ‘symptoombestrijding’ zijn.

Achterdocht, roddel en ruzie

Medewerkers van het NFI voelen zich vaak onveilig, concluderen AEF en INK. Het NFI werkt te formeel en de leiding spreekt te veel machtswoorden. Er heerst achterdocht, er wordt geroddeld en geruzied.

Binnen het NFI blijkt weinig aandacht te zijn voor de relationele kant van het werk. Er heerst een bètacultuur, met een focus op absolute waarheidsvinding en details. Dit is in het dagelijks werk van groot belang, zo stelt het rapport, maar in de samenwerking met collega’s en ketenpartners is het ‘minder functioneel’. Collega’s spreken elkaar zelden aan op gedrag en vinden het moeilijk om zelf conflicten op te lossen.

De onderzoekers denken dat de eilandjescultuur bij het NFI een gevolg is van de specialisaties van veel medewerkers. Zij zijn vaak de mensen die het op hun vakgebied voor het zeggen hebben. Binnen het NFI spreekt men van ‘koninkrijkjes’. Dit maakt aansturing en samenwerking complex, zowel met leidinggevenden als met andere medewerkers.

Bezuinigingen en reorganisatie

De interne spanningen zijn versterkt door bezuinigingen. In 2015 hebben flinke kortingen op het budget geleid tot een conflict tussen de directie en de ondernemingsraad. De OR zegde in dat jaar het vertrouwen op in Woittiez toen hij een ingrijpende reorganisatie wilde doorvoeren. Uiteindelijk hebben Woittiez en de OR samen besloten een onderzoek in te stellen.

Een veranderagenda en een totaalaanpak

Alle medewerkers van het NFI zullen volgens het rapport samen moeten gaan werken aan een gezondere organisatie. De onderzoekers zeggen erbij dat dat veel energie en tijd zal kosten, gezien de structurele aard van de problemen.

De onderzoeksbureaus hebben een veranderagenda opgesteld voor een ‘totaalaanpak’ van de organisatie. Minister Blok van Veiligheid en Justitie schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat deze veranderagenda wordt uitgevoerd. Een interim-manager moet de kar gaan trekken.

Omdat het personeel het NFI en het werk ondanks alles toch een zeer warm hart toedraagt, zeggen AEF en INK hoopvol te zijn over de toekomst.

Lees ook:

 

Directeur en or

opleiding directeur en orTip! Samen sterk dankzij een goede samenwerking tussen or en bestuurder? Stuur je directeur naar de opleiding Directeur en or. Klik hier voor meer informatie

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer