Deze website is ontwikkeld voor Internet Explorer 9 of hoger, werk uw browser a.u.b. bij naar een recentere versie.

Let op! Dit bericht is verouderd. We werken het niet meer bij, omdat het niet gaat over medezeggenschap en ondernemingsraden. Kijk op een van deze websites voor meer informatie: https://www.fnv.nl/cao-sector/metaal/metaal-techniek of https://www.cnvvakmensen.nl/industrie/metaaltechniek/cao-metaal-en-techniek/