Onderwerp: Cartoon

Arend van Dam maakt iedere maand cartoons over de ondernemingsraad en alles wat bij het OR-werk komt kijken. We plaatsen deze cartoons ook op ORnet. Als OR-lid kun jij deze cartoons gebruiken om de communicatie richting achterban wat aantrekkelijker te maken. Vergeet alleen niet het copyright (© Arend van Dam) en de bron (Praktijkblad Ondernemingsraad) te vermelden.

Cartoon
Cartoon: voorbereidingscommissie

De OR heeft de mogelijkheid voorbereidingscommissies in te stellen ter voorbereiding van door de OR te behandelen onderwerpen. Sommige OR’en noemen deze commissies projectgroepen. De OR stelt een voorbereidingscommissie in voor bepaalde tijd, dus voor de duur van de behandeling van het onderwerp.

Cartoon
Cartoon: voordrachtscommissaris

Als ondernemingsraad krijg je regelmatig te maken met de raad van commissarissen. Een deel van de bezetting mag je zelf voordragen. Deze ‘voordrachtscommissarissen’ en ondernemingsraden kunnen elkaar heel goed aanvullen en daarbij biedt het voor de OR kansen om invloed uit te oefenen.

Cartoon
Cartoon: OR-tijd

Als OR-lid heb je recht op tijd voor OR-werk. Ga er wel over in gesprek met je leidinggevende, je collega’s en de OR zodat je
die tijd optimaal kunt benutten.

Cartoon
Cartoon: Breed inzetbaar

Inzetbaarheid is een term die de laatste tijd in organisaties steeds vaker voorbijkomt. Opleiding en ontwikkeling zijn hier erg belangrijk bij.

Cartoon
Cartoon: gebruik maken van commissies

Om als ondernemingsraad efficiënt te werken, kan er gebruik worden gemaakt van diverse commissies. De vaste commissie en de voorbereidingscommissie geven de mogelijkheid van taakverdeling en specialisme.

Algemeen
Cartoon: BOB-methode

Ondernemingsraden moeten regelmatig een besluit nemen. Door hierbij gebruik te maken van het BOB-model, is de kans groot dat een besluit een gedragen besluit wordt.

Algemeen
Cartoon: vergaderruimte

De ondernemer beslist in principe over tijdsbesteding en gebruik van bedrijfsmiddelen door de ondernemingsraad. De wet geeft wel aan dat de ondernemer verplicht is de OR de beschikking over faciliteiten te geven.

1 2 3 5