Onderwerp: Duurzame inzetbaarheid

Er wordt van werknemers steeds meer verwacht om langer door te werken. Met de toenemende vergrijzing is het belangrijk dat dit op een zo effectief mogelijke manier gebeurt, oftewel: duurzame inzetbaarheid moet goed ingezet worden. Als Ondernemingsraad(OR) kun je hier wezenlijk aan bijdragen door bijvoorbeeld maatregelen te nemen om werknemers zo vitaal mogelijk te houden binnen de organisatie met als uiteindelijke doel dat zij langer aan het werk kunnen blijven. Hoe draagt jouw OR bij aan duurzame inzetbaarheid?

Artikelen over duurzame inzetbaarheid

1 2 3 16