Checklist: psychische aandoeningen bespreekbaar maken

0

Ondernemingsraden en vakbonden kunnen een goede bijdrage leveren aan het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer. Meer openheid over psychische problemen helpt verzuim te voorkomen. Voor dit doel zijn voor de OR speciale hulpmiddelen ontwikkeld, zoals een checklist.

Het platform Samen Sterk zonder Stigma heeft bij ondernemingsraden en vakbonden onderzocht hoe zij psychische aandoeningen bespreekbaar kunnen maken.

OR heeft weinig aandacht voor psychische diversiteit

Uit het onderzoek, getiteld ‘Psychische diversiteit op het werk’, blijkt volgens het platform dat ondernemingsraden weinig aandacht hebben voor psychische diversiteit op de werkvloer. Terwijl het ‘toch raakt aan de kern van hoe mensen werken’, aldus een van de respondenten.

Alleen al het meewerken aan het onderzoek bleek voor veel OR-leden een bewustwordingsinterventie. Ze zijn van mening dat ondernemingsraden ‘iets moeten’ met het onderwerp en zien voor zichzelf vooral een agenderende en toetsende rol weggelegd, en soms ook een adviesrol.

Eén op de zes werknemers heeft een psychische aandoening

Eén op de zes werknemers heeft een psychische aandoening, zoals een angststoornis, depressie, burn-out of borderline. Vaak durven mensen hier niet voor uit te komen op het werk. Dat heeft vaak tot gevolg dat leidinggevenden niet weten waarmee ze rekening moeten houden.

Het gebrek aan kennis werkt ziekteverzuim in de hand en dat vormt een bedreiging voor de duurzame inzetbaarheid van de werknemer. De informatievoorziening moet dus beter en medewerkers kunnen getraind worden in gespreksvaardigheden.

Met de bestaande wet- en regelgeving kan het onderwerp op de agenda’s worden gezet. In het onderzoek is verder een scala aan stimulerende maatregelen genoemd om te komen tot behoud van werk voor mensen met een psychische aandoening.

Hulpmiddelen voor ondernemingsraden

Samen Sterk zonder Stigma heeft op basis van de uitkomsten van het onderzoek hulpmiddelen gemaakt voor ondernemingsraden en voor vakbonden om met het thema aan de slag te kunnen gaan.

In de checklist voor ondernemingsraden worden bijvoorbeeld tips gegeven over het opzetten van een gesprek met de bestuurder. Er is ook een factsheet voor ondernemingsraden met informatie over het bespreekbaar maken van psychische diversiteit.

Samen Sterk zonder Stigma is een initiatief van Landelijk Platform GGz, Fonds Psychische Gezondheid, GGZ Nederland en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie.

Lees ook:

Or & Duurzame inzetbaarheid

duurzame inzetbaarheidTIP! Het werk stelt nieuwe eisen aan de vaardigheden van mensen. Hoe kan de or ervoor zorgen dat mensen gezond en productief blijven? Leer er alles over tijdens de opleiding OR & Duurzame inzetbaarheid

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer