Onderwerp: Joeps Loep

Iedere maand maakt Joep Bertrams speciaal voor ORnet een animatie over een onderwerp dat gerelateerd is aan de ondernemingsraad en medezeggenschap. Op deze pagina tref je een overzicht van zijn animaties. Door op de afbeelding te klikken, ga je naar het betreffende filmpje toe.

Joeps Loep
Joeps Loep: burn-out

De Arbowet gaat komend jaar veranderen. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging krijgt het recht op inspraak bij het aannemen van een nieuwe preventiemedewerker. Medewerkers mogen voortaan zonder overleg met de werkgever naar de bedrijfsarts stappen en ook een second opinion aanvragen.

Joeps Loep
Joeps Loep: directe participatie

De vraag komt telkens weer terug. In welke rol praat je als OR mee in pilots en verandertrajecten met directe participatie? En hoe pak je dat aan zonder je medezeggenschapsrechten op te geven?

Joeps Loep
Joeps Loep: digi ouderen

Veel sectoren zijn door de snelle digitalisering volledig veranderd. Vooral ouderen kunnen de digitalisering van veel werkprocessen niet altijd meer bijbenen. Hoe los je dat op?

Joeps Loep
Joeps Loep: happen naar de baas

Steeds meer organisaties zijn geïnteresseerd in wearables en apps waarmee je kunt zien hoe het staat met de gezondheid en het stressniveau van de medewerkers. De werknemers kunnen aangemoedigd worden om meer te bewegen of een seintje krijgen om rustiger aan te doen als ze zich te veel inspannen. De mogelijkheden van wearables zijn oneindig, maar hoe zit het met de risico’s?

Joeps Loep
Joeps Loep: De Belastingdienst

De Belastingdienst vernieuwt de ICT en de manier van werken. Ook de medezeggenschap krijgt een nieuwe structuur. Maar of dat ook echt een verbetering is? ‘Als de afstand tot de werkvloer maar niet te groot wordt.’

Joeps Loep
Joeps Loep: Governance code

Angstcultuur, corruptie, milieuschade, bonussen.. De corporate govenance-code is gericht op goed ondernemerschap en kan bijdragen aan het voorkomen van misstanden. Er is kritiek op de ruimte die OR’en toebedeeld krijgen in het ontwerpvoorstel.

Joeps Loep
Joeps Loep: Rollen

Nederland is het land met de hoogste dichtheid aan functiewaarderingen en functiebeschrijvingen in Europa. Inmiddels gaan we toe naar minder en abstracter, sterker: we schaffen functies in de toekomst af en gaan over op rollen.

Joeps Loep
Joeps Loep: Drijvende kracht

De ambtelijk secretaris wordt vaak gezien als een spin in het web van de organisatie. Soms levert dat problemen op, maar meestal vinden ondernemingsraden het fantastisch dat iemand ze zo veel werk uit handen neemt.

Joeps Loep
Joeps Loep: De gelukkige

Bij een reorganisatie is er vaak veel aandacht voor de medewerkers die moeten vertrekken. Maar de werknemers die mogen blijven, voelen zich vaak niet meer thuis na een reorganisatie. De medewerkers die blijven en de kar moeten trekken, voelen zich vaak ontheemd en onzeker.