De kwaliteit van de risico-inventarisatie enn-evaluatie (RI&E) is niet altijd goed en denbetrokkenheid van medewerkers erbij vaaknronduit slecht. Hoe...

Om een beeld te krijgen van het gebruik en de waardering van de digitale Risico Inventarisatie en Evaluatie, voert het Steunpunt RI&E-instrumenten...

Om te voorkomen dat er iets over het hoofd wordt gezien, kan de risico-inventarisatie en -evaluatie het beste via een gestructureerd stappenplan...

Om te voorkomen dat er iets over het hoofd wordt gezien, kan denrisico-inventarisatie en -evaluatie het beste via een gestructureerd...

"Onze risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dateert nog uit de vorige eeuw; er is nooit beleid op gevoerd. Is het niet beter eerst opnieuw een...