Onderwerp: OR-scholing

OR-leden hebben jaarlijks minimaal recht op vijf scholingsdagen. Dit recht is vastgelegd in artikel 18 lid 2 en 3 van de WOR (Wet op ondernemingsraden). Een Ondernemingsraad(OR) lid komt in aanmerking voor extra scholingsdagen wanneer het een lid van een OR-commissie betreft die ook in de OR zit. In totaal heeft dit OR-lid dan acht scholingsdagen. Sinds 2012 is het GBIO-fonds afgeschaft waardoor er voor veel Ondernemingsraden minder budget over is voor scholing. Hoe los jij dit in binnen de OR en maken jullie gebruik van het volledige scholingsrecht?

Artikelen over OR-scholing

OR-scholing
Nieuw onderzoek SER naar OR-scholing

Binnenkort start de SER een nieuw onderzoek naar scholing van OR-leden. Het onderzoek richt zich op de periode na de wijziging van de WOR in 2013. Het onderzoek wordt uitgevoerd door ITS Radboud Universiteit Nijmegen.

OR-scholing
SER stelt richtbedragen OR-scholing 2016 vast

De SER heeft de richtbedragen voor OR-cursussen voor 2016 vastgesteld. Het richtbedrag voor een maatwerkcursus voor de hele ondernemingsraad is vastgesteld op 1.015 euro per dagdeel per OR. Het richtbedrag voor OR-cursussen met een open inschrijving is 160 euro per dagdeel per individueel OR-lid. De bedragen zijn exclusief BTW. Een maatwerkcursus is een algemeen vormende cursus van één of enkele dagen voor de gehele OR. Een open inschrijvingscursus is een cursus met een vast programma, waar een OR-lid individueel aan kan deelnemen.

OR-scholing
OR bij regulier overleg

We maken steeds vaker mee dat een OR-lid geweigerd wordt als hij wil aanschuiven bij regulier afdelingsoverleg. We hebben toch recht op communicatie met de achterban?

OR-scholing
OR tegen verhuizing

De directeur van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling SLO wil het hoofdkantoor vanuit Enschede verhuizen naar Utrecht. De ondernemingsraad is tegen, zo meldt Tubantia.

Algemeen
‘Laat bonden vakantie inleveren voor scholing’

Vakbonden zouden in onderhandelingen met werkgevers meer moeten inzetten op scholing en zich minder moeten richten op loonsverhoging en vakantiedagen. Dat schrijft Reinier Castelein, voorzitter van vakbond De Unie in NRC Handelsblad.

OR-scholing
SCOOR reikt nieuwe certificaten uit

De Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) heeft opnieuw certificaten uitgereikt aan opleidingsbureaus. Voortaan mogen OR-opleidingsbureaus Danthe en COMMbv zich ook SCOOR-gecertificeerd noemen.

OR-scholing
OR bepaalt zelf scholingsbehoefte

Een ondernemingsraad heeft volgens de WOR recht op scholing, maar is het de OR of de bestuurder die beslist over de invulling van de behoefte aan scholing en vorming? Hierover deed de scholingskamer van één van de bedrijfscommissies onlangs uitspraak.

OR-scholing
SCOOR reikt eerste certificaat uit

De Stichting Certificatie Opleiding Ondernemingsraden (SCOOR) heeft voor het eerst een certificaat uitgereikt. Het trainingsbureau blooming uit Bergen heeft het eerste SCOOR-certificaat gekregen voor een periode van drie jaar.

1 2 3 16