Advies onder voorwaarden

0

“We hebben op een voorgenomen besluit positief
geadviseerd met een aantal kanttekeningen en uitgangspunten waarvan we wensen
dat de directie deze overneemt. Vervolgens horen we er niets meer over en lijkt
het erop dat het voorgenomen besluit ongewijzigd wordt uitgevoerd. Wat
nu?”

Dat u er niets meer over hoort, klopt in ieder geval niet. De bestuurder is verplicht de OR schriftelijk te informeren over zijn definitieve besluit en te beargumenteren waarom hij het advies of onderdelen daarvan niet overneemt. Houd hem daaraan!

Anderzijds, een positief advies met kanttekeningen is ook niet sterk. Wat is de betekenis van de toevoegingen? De praktijk leert dat bestuurders geneigd zijn het accent te leggen op het ‘positief’ en de kanttekeningen voor kennisgeving aan te nemen.

De OR doet er beter aan in het voorafgaand overleg de bestuurder de wensen te laten overnemen en, in zoverre dit niet lukt, deze nogmaals als volwaardige adviezen te vermelden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer