Begroting indienen maar wat zegt de WOR?

0

“Als OR willen we volgend jaar een taakstellende
begroting indienen bij de directeur. Maar volgens de WOR
mag een aantal kosten
niet gebudgetteerd worden. Wat betekent dat concreet? Kunnen we aan het eind van
het jaar bijvoorbeeld niet meer vergaderen wanneer we de post personele kosten
hebben overschreden? En welke bedragen moeten we op de begroting zetten wanneer
we rekening willen houden met het inhuren van een externe deskundige en
eventuele rechtsgang?”

De WOR stimuleert OR en bestuurder om over belangrijke zaken in goed overleg te treden. Maar medezeggenschap is soms onvoorspelbaar. Soms rustig, dan weer hectisch.

Vandaar dat steeds minder OR’en werken met gedetailleerde budgetten. Zolang een OR aannemelijk kan maken dat kosten gemaakt worden en vergadertijd nodig is voor het ‘redelijkerwijs uitvoeren’ van haar taken, kan een budget nooit overschreden worden. Een halt toeroepen aan vergaderingen is dus onmogelijk.

Omdat budgetteren lastig is, is het handiger om aan uw bestuurder duidelijk te maken dat alle kosten die een OR dient te maken om zijn werk redelijkerwijs uit te voeren, voor rekening van de bestuurder zijn. Dit kan in ‘mededelende’ vorm.

Een tweedaagse training waarvan u nu al weet dat uw OR die wil volgen, is vooraf te budgetteren. Voor het overige werkt een Post Memorie (PM = nacalculatie) grondslag beter.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer