Bepaalt de hoogte van de investering de adviesplicht?

0

“In verband met onduidelijkheid over ‘belangrijke’
investeringen stelt de bestuurder voor om een bepaalde minimumhoogte van
investering af te spreken, waarboven het adviesrecht

van de OR van
toepassing wordt verklaard. Is dat verstandig?”

Het kan veel zinloze discussie besparen. Anderzijds wordt de belangrijkheid van een investering niet alleen bepaald door de hoogte van het bedrag. Kleine investeringen kunnen grote gevolgen hebben voor het personeel en daardoor toch belangrijk genoeg zijn voor het adviesrecht. 

Het beste lijkt ons dat OR en bestuurder in de halfjaarlijkse vergadering over de algemene gang van zaken de op handen zijnde investeringen onder de loep nemen en gezamenlijk vaststellen welke de moeite van een adviesprocedure lonen.

Door daarbij niet primair de letter van wet en jurisprudentie te hanteren, maar de betrokkenheid van de OR als uitgangspunt te nemen, moet het toch mogelijk zijn tot zinvolle toepassing van de adviesbevoegdheid te komen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer