Censuur op OR-jaarverslag

2

“De directie wil een aantal ‘stemmingmakende’ passages uit het OR-jaarverslag geschrapt zien. Zijn wij verplicht daaraan tegemoet te komen?”

De inhoud van het jaarverslag is de verantwoordelijkheid van de ondernemingsraad zelf. In die zin hoeft u dus niets te corrigeren.

Maar waarom zou u de bestuurder voor het hoofd stoten? Misschien omdat u echt vindt dat zaken zo gelopen zijn en dat aan de achterban wil laten weten. Of omdat u zich realiseert dat de lezers meer geïnteresseerd zijn in duidelijke teksten dan in genuanceerde diplomatieke taal.

Het is mooi dat u de bestuurder vooraf inzage geeft in het concept-jaarverslag. Hij kan dan feitelijke onjuistheden recht zetten en andere passages om genoemde reden ter discussie stellen. Daarbij moet hij zich wel realiseren dat de ondernemingsraad primair een vertegenwoordigend orgaan is en geen spreekbuis van de onderneming.

 
 

Zie ook:
Enkele tips voor het maken van een jaarverslag
Meer over het OR-jaarverslag
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

2 reacties

  1. Heeft de ondernemer de stemming makende passages mischien aan zijn eigen opstelling te danken?
    Dan gewoon laaten staan, nee sterker nog, duidelijk maken dat je asl OR het graag samen wil doen maar dat dan de ondernemer zich ook open moet opstellen, en niet alleen als het hem goed uit komt.

  2. Bestuurders vinden zo gauw iets ‘stemmingmakend’. Ik zou zeggen, laat de passage staan, en geef de bestuurder de gelegenheid zijn kijk op de zaak toe te lichten.

Reageer