Checklist communicatie achterban

0


Communicatie met de achterban kan de ondernemingsraad nogal eens hoofdbrekens opleveren. Een van de meest gebruikte communicatiemiddelen is het OR-bericht. Maar wat wilt u laten weten, hoe en waarom?

Een OR-bericht is een periodiek overzicht van nieuwtjes en informatie, geschreven door de ondernemingsraad zelf en verspreid onder alle medewerkers. Om te voorkomen dat de OR veel tijd steekt in een communicatiemiddel, waar de achterban niet op zit te wachten, is hierbij een lijst voor het maken van een OR-bericht.

Checklist voor een OR-bericht

 • Wat wil de OR duidelijk maken aan de achterban?
 • Interessante en heldere informatie voor de achterban.
 • Open met de informatie die de achterban het meest zal boeien.
 • Probeer uzelf te verplaatsen in de positie van de achterban: wat zou u zelf interessant vinden, als u tot de achterban behoorde.
 • Maak eerst een lijstje steekwoorden, zodat de zaken die de achterban moet weten, nadat het bericht is gelezen, op een rij staan. Schrijf het bericht op basis van deze steekwoorden uit.
  Goede berichten geven antwoord op vijf vragen:
  • Wie?
  • Wat?
  • Waar?
  • Wanneer?
  • Waarom?
 • Vraag een paar buitenstaanders (mensen uit de achterban) om het bericht te lezen, voordat de OR de informatie verspreidt. Stel deze ‘proeflezers’ de volgende vragen:
  – Is het bericht duidelijk?
  – Zo nee, waar zit de onduidelijkheid?
  – Ontbreekt er misschien informatie?
  – Of is het bericht vaag geformuleerd?
  – Wat heeft de lezer begrepen?
  (Vergelijk dit met wat de or bedoeld had te schrijven.)
  – Hoe komt het bericht over?
  – Welk idee of gevoel roept het bij de lezer op?
 • Blijf open voor reacties en vragen, ook als het bericht eenmaal is verspreid.
   
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer