Checklist: onderhandelen

0

De OR van Digital Equipment heeft in het verleden voor
Praktijkblad Ondernemingsraad een aantal tips opgesteld. Hierbij een
selectie:

 

• Stel van te voren vast wat u als OR wil bereiken. Maak een lijst met prioriteiten. Probeer zo reëel mogelijk te zijn, hoewel enig ‘wisselgeld’ (een makkelijk in te leveren punt) soms wel handig is.
• Laat voor de onderhandelingen vanuit de or ‘proefballonnen’ op. Doe dat altijd vanuit de OR.
• Stel een onderhandelingscommissie in van vier, vijf mensen, die zo mogelijk over specialistische kennis beschikken. Haal die er anders tijdelijk bij, ook voor onderwerpen die vakkennis vergen. Geef als OR uw onderhandelaars nooit een volledig mandaat. De OR heeft het laatste woord.
• Laat u zich door de bestuurder niet onder tijdsdruk zetten.
• Haal bij de start van de onderhandelingen eerst de onbespreekbare punten van de agenda. Onderhandel niet verder voordat de bestuurder de kwestie van tafel heeft gehaald.

• Maak gebruik van de mogelijkheid om een vergadering te schorsen over onderling overleg, zeker als er nieuwe voorstellen aan de orde komen.

• Onderhandelaars moeten de nodige lef hebben en zich gelijkwaardig voelen met de andere partij. Een cursus over onderhandelen kan nuttig zijn. Zorg dat u ook inhoudelijk goed beslagen ten ijs komt.

• Ook voor de bestuurder wil er ‘samen uitkomen’. Maak daar gebruik van: houdt alles bespreekbaar. Kom met heldere en onderbouwde voorstellen, laat merken hoe belangrijk die voor de OR zijn.

• Spreek onderling af wie welk punt inbrengt en wie daarbij helpt. Er is soms een ‘insteker’ en een ‘afmaker’.

• Ga pas akkoord als over alle punten afspraken zijn gemaakt. Alleen dan is te overzien of het een evenwichtig pakket is.

• Leg goed vast wat u afspreekt, zodat er later geen verschillende interpretaties mogelijk zijn.

© ORnet.nl 2007

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer