De kunst van het verzamelen van informatie en het informeren

0

Om als ondernemingsraad een evenwichtige mening te vormen over het beleid
van de bestuurders, is een goede communicatie tussen de OR en de bestuurder
belangrijk. Hieronder enkele tips over het verzamelen van informatie
en goed informeren van elkaar.

De kunst van het verzamelen van informatie

Om informatie te verzamelen moet je de kunst van het communiceren (leren) beheersen, en de valkuilen daarin (leren) herkennen. 

Een aantal tips
• Vraag informatie (ook) schriftelijk, dat biedt de minste mogelijkheid op misverstanden.
• Geef aan waarom je iets vraagt, dan zal de ander eerder bereid zijn tot antwoorden.
• Blijf doorvragen totdat je het echt op een rijtje hebt, anders ga je handelen op basis van je eigen interpretaties in plaats van op basis van wat de bestuurder ook echt bedoeld heeft.
• Bepaal welke vraag je echt wilt stellen en met welk (soort) antwoord je tevreden bent, anders blijf je vragen om het vragen.
• Verpak je mening niet in een vraag, maar geef die dan ook als mening.
• Stel vooral in het begin veel open vragen.
• Vat samen wat de bestuurder heeft geantwoord en controleer daarmee of je het goed hebt begrepen.
• Maak bij de beantwoording goed onderscheid tussen meningen, conclusies en feiten. Vaak wordt een mening of conclusie als feit gebracht.
• Spreek met de bestuurder af dat je (ook) informatie rechtstreeks kan halen bij degenen die voor de bestuurder zaken voorbereiden. In de voorbereiding kan veel invloed worden uitgeoefend.

Als de meningen over ‘welke informatie heeft de raad nodig’ uiteen blijven lopen, kan inschakeling van de bedrijfscommissie noodzakelijk blijken. 
 

De kunst van het informeren

Dit is belangrijk voor zowel de bestuurder als de OR. De bestuurder moet de OR informeren, maar is natuurlijk ook gebaat bij de informatie die de OR heeft over bijvoorbeeld de organisatie.

 
Bij het informatie verzamelen kan de OR er op letten of deze voldoet aan de volgende eisen
• De informatie wordt tijdig gegeven, zodat er nog echt iets mee gedaan kan worden. Als deze nog niet algemeen bekend mag zijn, dan desnoods onder geheimhouding;
• De informatie moet voldoende zijn om er als OR (of als bestuurder) je oordeel op te kunnen baseren. Alleen conclusies zijn bijvoorbeeld niet voldoende, daar hoort ook een uitleg of analyse bij hoe je tot die conclusies gekomen bent, en op basis van welke feiten;
• De informatie moet begrijpelijk en eenduidig zijn. Als bijvoorbeeld het jargon van de manager gebruikt wordt, mag de OR vragen om begrijpelijk taalgebruik. Wanneer een bestuurder bijvoorbeeld Engels spreekt mag de OR ervan uitgaan dat informatie in het Nederlands wordt aangeleverd, tenzij het Engels bij de normale functie-eisen in het bedrijf hoort;
• Conclusies mogen niet als feiten gepresenteerd worden. Daarmee roep je alleen de vraag op waarom de onderbouwing van de conclusies ontbreekt.
 

Zie ook:
Recht op informatie is vastgelegd in haal- en brengplicht in de WOR, lees hierover meer in het artikel 11 tips over informatierecht of in artikel 31 van de WOR.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer