Deelnemers aan overleg over algemene gang van zaken

0

“Onze bestuurder is behalve directeur ook
voorzitter van het algemeen bestuur. Moet er nu bij de halfjaarlijkse bespreking
van de algemene gang van zaken nog ten minste één ander bestuurslid aanwezig
zijn of is zijn aanwezigheid voldoende?”

De vraag is niet zozeer hoe groot de delegatie van het toezichthoudend orgaan moet zijn bij de bijzondere halfjaarlijkse overlegvergadering, als wel welke delegatie de kwaliteit van het overleg het meest ten goede komt. Er zijn twee redenen om aan te dringen op meer vertegenwoordiging.

De voorzitter van het bestuur is bij u ook de bestuurder in de zin van de WOR. Dat betekent dat hij gewend is met de OR te overleggen over actuele zaken. Een of twee extra bestuursleden kunnen helpen om het overleg meer te richten op de grote lijnen van de ontwikkelingen.

De bijzondere overlegvergadering is ook een hulpmiddel voor de toezichthoudende functie van het bestuur. Het zal duidelijk zijn dat deze rol alleen vervuld kan worden met deelname van andere bestuursleden dan uitsluitend degene die de hoogste dagelijkse leiding heeft.

 
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer