Gedetailleerde notulen of niet?

0

“De ondernemingsraad probeert door zo letterlijk mogelijk notuleren de achterban goed te informeren over het gevoerde overleg tijdens de vergaderingen van de OR met de directie. De directie wil daarentegen beknopte en zakelijke notulen. Zijn er eigenlijk regels voor de verslaglegging van overlegvergaderingen?”

De wet bepaalt slechts dat er een verslag moet worden opgesteld en verspreid maar zegt niets over de uitgebreidheid ervan. Gedetailleerde verslagen vragen veel tijd voor de uitwerking en brengen al snel informatie en sfeer over die ook voor de achterban niets toevoegt.

Een heel beknopt verslag is voor de achterban goed leesbaar, maar kan ten koste gaan van het vastleggen van uitgewisselde argumenten en gedane toezeggingen. Sommige OR’en doen beide: Een uitgebreid verslag voor deelnemers en archief en een beknopte samenvatting voor verspreiding in de onderneming.

Partijen moeten met elkaar het goede midden vinden en dat kan van onderneming tot onderneming wisselen. Het belangrijkst daarbij is dat zowel bestuurder als OR zich kunnen vinden in de wijze van notuleren.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer