Hoe krijgen wij meer invloed op de besluitvorming binnen de COR?

0

“Wij vinden als OR dat de centrale OR
(COR) ons meer in de gelegenheid moet stellen mee te denken over hun standpunten
over cor-zaken. Het boek ‘Inzicht’ geeft in zijn toelichting op artikel 35 WOR
ook aan dat dit reglementair kan worden vastgelegd. Kunnen we een dergelijke
reglementswijziging afdwingen?”

Een veel voorkomende reglementaire aanpassing is dat de COR zich verplicht tot het zich laten adviseren door de OR’en alvorens tot een eigen besluit te komen. Dit wordt dan voorzien van termijnen en een passende procedure.
Het reglement van de COR is echter een zaak van de COR. Anderzijds wordt de COR samengesteld door en uit de ‘onderliggende’ OR’en. Wat let u of uw COR-vertegenwoordiger(s) om voldoende steun te verwerven voor dit idee?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer