Hoe kunnen wij urenvrijstelling regelen?

0

“Tot voor kort kregen de leden van de OR en de
OR-commissies alle tijd die ze nodig meenden te hebben. Er was dus ook nooit
behoefte om een regeling vast te leggen. Nu is er sinds kort een
interim-manager, tevens bestuurder, die het mes in onze tijdsbesteding meent te
moeten zetten. Kunnen we ons beroepen op verworven rechten?”

Het blijkt maar weer eens hoe belangrijk het is over duidelijke, liefst schriftelijke afspraken te beschikken, ook – misschien wel juist – als alles goed gaat. Wat destijds niet is gebeurd, zal nu alsnog moeten gebeuren. De OR inventariseert zijn activiteiten en de tijd die de verschillende OR-leden daaraan besteden. Als het tijdsbeslag de wettelijke minima te boven gaat, moet de raad beargumenteren waarom dit nodig is. In overleg met de bestuurder probeert u het dan met elkaar eens te worden. De praktijk in het verleden werkt daarbij in uw voordeel, maar is niet voldoende. Misschien is de situatie en/of het inzicht sindsdien ingrijpend gewijzigd. Als u er met elkaar niet uitkomt, schakel dan de bedrijfscommissie in. Zorg er in ieder geval voor dat de afspraken nu wel vast komen te liggen. Bij voorkeur in een ondernemingsovereenkomst.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer