Hoe regelen wij de medezeggenschap in een gefuseerd ziekenhuis met drie locaties?

0

“Ons ziekenhuis fuseert met twee andere, maar het is de verwachting dat de nieuwe stichting de eerste tien jaar nog wel op de drie locaties zal werken. Hoe kunnen we in die periode de medezeggenschap het beste inrichten. Eén ondernemingsraad of drie met een centrale
OR?”

De wet zegt dat u die structuur moet kiezen die de beste garantie biedt voor de medezeggenschap. Een medezeggenschapsorgaan op het centrale niveau zal onvermijdelijk zijn, maar of er lokaal een OR nodig is, wordt vooral bepaald door de besluiten die daar zullen worden genomen. Met andere woorden, welke bevoegdheden blijven er over op het niveau van het locatiemanagement? Als er daar uitsluitend uitvoeringsbesluiten vallen, is een onderdeelcommissie misschien ook genoeg. Is er werkelijk sprake van integraal management met strategische besluiten en een eigen sociaal beleid, dan zijn drie OR’en en een centrale raad zeker nodig.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer