Hoe stellen wij de verkiezingsuitslag vast?

0

“Voor onze driekoppige ondernemingsraad stelde een vakbond twee kandidaten. Via vrije lijsten kwamen er nog drie andere kandidaten. Op grond van het persoonlijk aantal behaalde stemmen zijn de vakbondskandidaten niet gekozen. Zij menen nu dat zij toch recht hebben op één zetel omdat zij tezamen meer stemmen hebben behaald dan elk van de vrije kandidaten
afzonderlijk.”

Navraag leert ons dat uw reglement voor de verkiezingen een personenstelsel hanteert en dat uw stembiljet daarin ook duidelijk was. Dat betekent dan ook dat uitsluitend het persoonlijk behaalde aantal stemmen de verkiezingsuitslag bepaalt. De redenering van de vakbondskandidaten geldt alleen bij verkiezingen volgens het lijstenstelsel. Waarschijnlijk waren de ‘vrije’ kandidaten dan echter ook op één lijst gaan staan en dan is het nog maar de vraag hoe de zetelverdeling was geworden…
 
Zie ook:

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer