Hoe ver gaat de geheimhoudingsplicht voor de bestuurder?

0

“Wij hebben de bestuurder informatie gevraagd over
de opdrachtgevers van onze onderneming. De bestuurder weigert deze informatie te
geven en beroept zich daarbij op de contractuele geheimhoudingsplicht die hij
heeft geaccepteerd ten opzichte van alle medewerkers die niet bij de uitvoering
van de betreffende opdracht zijn betrokken. Moeten wij dit
accepteren?”

Aangenomen dat de ondernemingsraad een goede reden heeft om deze informatie op te vragen, is het inderdaad de vraag of de wettelijke verplichting van de bestuurder moet wijken voor de contractuele verplichting.

Alvorens het zover te laten komen, is het goed om eerst de volgende mogelijkheden te onderzoeken.

– Kan de ondernemingsraad vooruit met op het punt van de opdrachtgever geanonimiseerde informatie?

– Is de bestuurder bereid de OR-leden te zien als ‘bij de uitvoering van de opdracht betrokken medewerkers’ in ruil voor de toezegging van de raad om de ontvangen informatie geheim te houden?

– Zijn de opdrachtgevers bereid de directie te ontheffen van de geheimhoudingsplicht jegens de ondernemingsraad, al dan niet met de toezegging dat de informatie uitsluitend onder geheimhouding zal worden verstrekt?

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer