Hoever gaat het adviesrecht van een onderdeelcommissie?

0

“Voor ons onderdeel wordt gezocht naar een nieuwe directeur. Wat zijn hierbij de bevoegdheden van onze onderdeelcommissie (OC)?”

Formeel heeft de onderdeelcommissie (OC) geen bevoegdheden. Artikel 30 van de WOR betreft degene die de hoogste dagelijkse leiding heeft in de onderneming. Niettemin heeft u een soortgelijke betrokkenheid met uw overlegpartner als de OR met de bestuurder. Maar de wet voorziet hierin niet.

Feitelijk hoeft er echter geen sprake te zijn van een verschil tussen OR en OC op dit punt. Het adviesrecht van de ondernemingsraad op basis van artikel 30 is een ‘zwak’ recht. De raad kan tegen een afwijkend besluit niet in beroep.

Wat let u om als onderdeelcommissie met behulp van het initiatiefrecht een ongevraagd advies uit te brengen? Men zou uw onderdeel toch een slechte dienst bewijzen door er een directeur aan te stellen die al vanaf zijn start tegen het wantrouwen van het personeel moet vechten…

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer