Initiatiefrecht blijft ondergeschoven kindje

0

Ondernemingsraden maken zelden gebruik van hun initiatiefrecht, zo blijkt uit de SBI Formaat MonitOR 2015-2016, een groot onderzoek naar de stand van de medezeggenschap. 34 % van de OR’en heeft in 2015 geen gebruik gemaakt van dit recht en 27% een enkele keer.

De ondernemingsraad hoeft niet af te wachten tot de bestuurder om advies of instemming vraagt, maar kan ook zelf zaken op de agenda zetten door middel van het initiatiefrecht. Dit kan zowel mondeling, tijdens een overlegvergadering, als schriftelijk. Toch zijn er maar weinig ondernemingsraden die gebruik maken van dit recht, zo blijkt een onderzoek van SBI Formaat (N=436).

Embedded Content XMS..

 

Het gemiddeld aantal keren dat de deelnemende ondernemingsraden in 2015 gebruik hebben gemaakt van het initiatiefrecht ligt op 1,6 keer. De meerderheid van de OR-leden (60%) zegt dit niet voldoende te vinden. Toch zijn ondernemingsraden optimistisch over het toekomstige gebruik van het recht. OR’en hebben in 2015 vaker gebruik gemaakt van het initiatiefrecht dan in 2014 en de helft geeft aan te verwachten dat er in 2016 opnieuw meer gebruik van gemaakt zal worden.

Informatierecht niet nageleefd

In hetzelfde onderzoek geven OR-leden bovendien aan dat er veel kan worden verbeterd aan de informatievoorziening door de bestuurder. Als het gaat om door de OR gevraagde informatie ontvangt 48% van de OR’en deze informatie niet altijd compleet en 63% niet altijd op tijd.  Ook bij het verstrekken van ongevraagde informatie blijft de bestuurder vaak in gebreke: slechts 35% van de ondernemingsraden stelt dat zij altijd alle informatie ontvangen die zij volgens de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) dienen te ontvangen.

Wil jij je als OR-lid verder ontwikkelen?

Kom dan op 13 en 14 oktober naar ‘Meester in medezeggenschap’  en volg een unieke competentiegerichte training. Vul in dit formulier een aantal gegevens in en wij informeren jou zodra de data en locatie definitief zijn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer