Instemmings- of adviesrecht bij interim-manager?

0

Heeft de OR instemmings- of adviesrecht bij
de aanstelling van een interim-manager die een fusieproces
begeleidt?

De aanstelling van een manager is nooit instemmingsplichtig.  Dat geldt ook voor een interim-manager. Tenzij uw OR met de bestuurder verder reikende afspraken heeft gemaakt!

Van adviesrecht kan sprake zijn in twee situaties.
1 De interim-manager heeft een specifieke taakopdracht die te maken heeft met een adviesplichtig voornemen uit artikel 25, lid 1 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Fusiebegeleiding valt daaronder. Voordeel van deze situatie is dat de OR bij een advies dat afwijkt een beroepsrecht heeft.

2 De interim-manager is ook bestuurder in de zin van de WOR . Dat zal bij een puur begeleidende rol niet het geval zijn.

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer