Instemmingsrecht bij wijziging parkeerbeleid?

0

“Ons parkeerreglement is vastgesteld in oktober 1999. Nu
stelt het bestuur enkele aanpassingen voor. Heeft de OR hier
instemmingsrecht?”

De OR heeft geen adviesrecht (zie artikel 25 van de WOR) en ook geen instemmingsrecht (zie artikel 27 van de WOR ) over het parkeerreglement dat in verband zou kunnen worden gebracht met de secundaire arbeidsvoorwaarde om bij het bedrijf met de auto te kunnen parkeren.

Het recht tot instemming geldt namelijk uitsluitend voor de in artikel 27, lid 1, onderdeel a tot en met l aangegeven categorieën waarvoor een voorgenomen besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking is aangekondigd.

Enige uitzondering hierop zou nog kunnen zijn dat aan u als OR al eerder in het verleden door uw bestuurder om instemming is gevraagd voor een regeling over hetzelfde onderwerp. In dat geval kunt u zich beroepen op de situatie in het verleden.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer