Kunnen wij die scholingsuren nog declareren?

0

“De werkgever heeft een groot
aantal medewerkers verplicht om zich te laten scholen in het omgaan met
nieuwe software. Medewerkers klagen er nu bij de OR over dat ze een deel van
de scholing in eigen tijd hebben gevolgd. Kan de OR alsnog ervoor zorgen dat deze
uren gedeclareerd kunnen worden?”

Dat is wat laat. De OR had instemmingsrecht op de door u omschreven scholingsregeling in de fase dat het besluit werd voorgenomen en niet nu de scholing al is gevolgd! Dit recht is er onder meer voor om erop te letten dat medewerkers niet onevenredig in hun belang worden geschaad. U kunt natuurlijk altijd nog proberen of de bestuurder met redelijke argumenten over te halen is de gedupeerde medewerkers te compenseren, maar eigenlijk had dit aspect tijdens de behandeling van het instemmingsverzoek geregeld moeten zijn. Ook als de directie verzuimt instemming te vragen, rust op de OR de plicht te reageren zodra blijkt dat er ten onrechte geen instemming wordt gevraagd. Alleen als u dit redelijkerwijs niet had kunnen weten, kunt u alsnog het instemmingsrecht op deze regeling claimen.
 
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer