Mag onze bestuurder zich laten bijstaan door deskundigen?

0

“Onze directeur wil zich voortaan, als de agenda daar
aanleiding toe geeft, in de overlegvergadering laten bijstaan door medewerkers
die beter geïnformeerd zijn. Is het niet zijn taak zich over alle onderwerpen
die in het overleg aan de orde komen, zelf te informeren?”

Zolang als het maar duidelijk is dat de bestuurder verantwoordelijk is voor alle genomen en te nemen besluiten, is er naar ons idee niets op tegen om in de overlegvergadering zogenaamde deskundigen uit te nodigen. Het kan de kwaliteit van het overleg uitsluitend ten goede komen en het toont ook aan dat de bestuurder de OR serieus neemt.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer