Moet de nieuwe dochteronderneming ook een or hebben?

0

“Een belangrijk onderdeel van onze onderneming wordt
verzelfstandigd in een 100% dochter BV. Moet er voor deze dochter dan ook een
nieuwe or komen?”

Niet de juridische vorm is hiervoor doorslaggevend, maar de zelfstandigheid van de dochter. Gaat dit onderdeel straks zelf de markt op, ontwikkelt het een eigen strategisch beleid, wordt het ook ruimtelijk gescheiden van de rest van de onderneming? Als de antwoorden ‘ja’ zijn, is het van belang is dat er een eigen medezeggenschapsorgaan komt. Als er tenminste 50 medewerkers werkzaam zijn, wordt dat een or. Voor minder is een pvt mogelijk. Het alternatief is een gemeenschappelijke or voor beide ondernemingen. De tussenvorm is de onderdeelcommissie met een vertegenwoordiging in de or van de moederonderneming.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer