Onderdeelcommissie aan banden

0

“Onze OR wil een onderdeelcommissie (OC) instellen met
beperkte bevoegdheden. Kan dit in het reglement of instellingsbesluit worden
vastgelegd?”

De bevoegdheden van een OC worden primair bepaald door het al dan niet toekennen van het recht op overleg met de onderdeelleiding. Daarmee gaan ook de medezeggenschapsbevoegdheden ten aanzien van onderdeelaangelegenheden ‘over’.

Omdat de raad altijd kan besluiten een bepaalde zaak zelf te behandelen, kunnen er in deze overdracht beperkingen worden aangebracht. Als op voorhand al bekend is hoever deze beperkingen moeten gaan, is het aan te bevelen dit in het instellingsbesluit te omschrijven.

Een alternatief is dit van geval tot geval te bekijken om te zijner tijd tot een algemene formulering te komen. Het kan ook zijn, dat de OR tegen die tijd zoveel vertrouwen heeft in het functioneren van de OC dat er geen behoefte meer is de bevoegdheidsoverdracht te beperken.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer