Ondertekenen van overlegnotulen

0

“Moeten verslagen van overlegvergaderingen ondertekend
worden door bestuurder en voorzitter van de OR?”
 

Al is dat hier en daar gebruikelijk, de wet verplicht OR en bestuurder niet om na goedkeuring de verslagen te ondertekenen. Een dergelijke verplichting kan wel in het OR-reglement worden opgenomen of in een aanvulling daarop. Het voordeel van ondertekening is dat er later minder kans op onenigheid is en dat de notulen en de daarin gemaakte afspraken het karakter van een ondernemingsovereenkomst krijgen en dus bindend zijn.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer