OR-en zijn niet voldoende uitgerust

0

OR’en beschikken vaak niet over de kennis
en tijd om hun achterban op een goede manier te vertegenwoordigen, zo blijkt uit
analyse van verschillende TNO-onderzoeken die zijn gepubliceerd in het rapport
‘Worklife in the Netherlands’.

In dit rapport wordt het werken in Nederland
vergeleken met dat in andere Europese landen. Zo blijkt bijvoorbeeld dat de
gemiddelde Nederlandse werknemer officieel iets meer dan 32 uur per week werkt.
Dat Nederlanders in vergelijking met andere Europeanen afwisselend en leerzaam
werk hebben. En dat de werkdruk en emotionele belasting in met name de
dienstensector aan de hoge kant zijn. Maar ook blijkt dat het Nederlandse
arbeidssysteem van ‘zelfregulatie’ niet zonder fouten is, aldus het rapport. Het
Nederlandse systeem steunt sterk op de inbreng van OR’en en
personeelsvertegenwoordigingen. Maar deze medezeggenschapsorganen kunnen die
verantwoordelijkheid vaak niet aan. De OR-leden hebben niet altijd de
beschikking over voldoende hulpmiddelen – denk aan tijd en expertise – en in
lang niet alle bedrijven zijn de arbeidsverhoudingen optimaal geregeld. In die
bedrijven waar de werkgever de or passeert, komen hiermee fundamentele
mensenrechten in het geding, aldus het TNO-rapport. 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer