OR-reces

0

“Tijdens het zomerreces van de OR heeft de directie
een aantal ingrijpende besluiten genomen ter uitvoering van een opgelegde
bezuinigingstaakstelling. De directie beweert nu dat door de afwezigheid van de
raad er geen advies kón worden gevraagd.”

Er is duidelijk sprake geweest van onvoldoende afstemming tussen beide partijen ten tijde van het aankondigen van de noodzakelijke bezuinigingen. Beter was het geweest als er op dat moment afspraken waren gemaakt over de momenten en de wijze waarop de medezeggenschap op de uitvoering ervan zou worden ingevuld.

Ook de verwachting van de leden van de OR dat de wereld gedurende hun vakantie wel stil zou staan getuigt van een zekere naïviteit. Maar dat alles neemt niet weg dat de directie gewoon advies behoort te vragen en pas na overduidelijk in gebreke blijven van de OR zijn gang kan gaan.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer