OR’en: méér bevoegdheden, niet minder

0

OR-leden willen een uitbreiding van de WOR . En
zeker geen uitkleden ervan, zoals minister De Geus beoogt. Dit is de mening van
50 OR-leden die op 12 september bij FNV Bouw bijeen waren voor de
werkconferentie ‘Nieuwe WOR’.

Adviesrecht over de bestemming van de winst, twee keer per jaar in werktijd raadplegen van de achterban en elk jaar een verantwoording door de Raad van Commissarissen: dit zijn enkele van de extra bevoegdheden die OR’en willen. Want medezeggenschap is een serieus onderdeel van het bedrijfsbeleid, vinden de aanwezigen. Niks vrijblijvendheid van bestuurders van ondernemingen, zo viel op de werkconferentie te beluisteren. Charles Verhoef, dagelijks bestuurder van FNV Bouw noemt dit "De competente ondernemingsraad".
 
Wensen
De deelnemers aan de conferentie wilden meer tijd, betere ondersteuning door een ambtelijk secretaris en om vervanging op hun werkplek: pas dan kunnen zij ‘competent’ hun OR-werk doen. Verhoef vindt daarnaast een uitbreiding van het aantal beroepsmogelijkheden noodzakelijk, "want nu kan een werkgever nog behoorlijk vrijblijvend met adviezen van de OR omgaan."
 
Scholing?
Werknemers moeten erop kunnen rekenen dat er een club zit die van wanten weet. "Als collectief moet de OR over kennis en kunde beschikken", zo formuleerde Charles Verhoef dat in zijn samenvattend slotwoord, "dus als de één dit kan en de ander dát weet, heeft de OR als geheel een goed niveau." Niemand wilde dat in een opleidingseis neerleggen: ‘De beste OR is er één waarin alle geledingen van het bedrijf verenigd zijn, van de schoonmaker tot de afdelingshoofden en alles wat er tussenin zit’, zo klonk het uit de zaal.
 
Beloning
Er was ook een stevige discussie over ‘beloning van OR-werk’, aangezien OR-leden veel vrije tijd en moeite in het werk steken. Maar een goede oplossing vinden is lastig: "Bij een te lage beloning willen hoger betaalden niet meer zitting nemen. En bij een te hoge beloning ontstaat er een groep beroeps-OR-leden", zegt Jan Popma, onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. Toch vonden de meeste aanwezigen dat er financieel wel iets tegenover moet staan, zoals bedrijfshulpverleners ook een toeslag ontvangen voor hun inspanningen.
 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer