Pauzeregeling wijzigen

0

De werkgever wil de betaalde pauzes afschaffen en de werknemers in die tijd gewoon laten werken, zonder het salaris aan te passen. Heeft de ondernemingsraad instemmingsrecht?

De ondernemingsraad heeft inderdaad instemmingsrecht, omdat het hier een voorgenomen besluit tot wijziging van een werktijdenregeling betreft (art. 27-1b van de WOR ). Een wijziging in een pauzeregeling is instemmingsplichtig.

 Als de OR zijn instemming weigert kan de werkgever bij de Kantonrechter vervangende toestemming vragen. Kan hij aantonen dat hij zwaarwegende bedrijfseconomische en -organisatorische belangen heeft dan kan het zo zijn dat de Kantonrechter hem die toestemming verleent. Heeft de ondernemingsraad instemming gegeven aan het besluit dan kan dat van invloed zijn op wat een rechter gaat besluiten als een werknemer zich verzet tegen de wijziging in zijn arbeidsovereenkomst.

Als de ondernemingsraad wel instemt doet hij er goed aan expliciet in zijn instemmingsstuk te benoemen dat de werkgever buiten de instemming van de OR met alle betrokken werknemers apart in overleg dient te gaan: dat de instemming van de OR niet van invloed is op de individuele regelingen.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer