Tips en checklists over het adviesrecht

0

Eén van de rechten van een ondernemingsraad is het adviesrecht. Bij bepaalde onderwerpen is de ondernemer verplicht om eerst advies te vragen aan de ondernemingsraad, voordat hij een definitief besluit neemt.

Deze onderwerpen worden beschreven in artikel 25 en artikel 30 van de WOR. De ondernemer moet de adviesaanvraag schriftelijk en tijdig indienen.

Met het adviesrecht heeft de ondernemingsraad een instrument in handen, waarmee hij het beleid van de ondernemer kan toetsen en de belangen van het personeel kan behartigen.

De ondernemer kan het advies van de ondernemingsraad niet zomaar naast zich neerleggen. Wanneer hij het advies van de OR niet wil overnemen, moet hij dit goed beargumenteren. Als de ondernemingsraad het niet eens is met deze argumentatie, kan hij naar de rechter stappen. Hieronder treft u een aantal tips en checklist voor de ondernemingsraad, over het adviesrecht.


De ins en outs van adviesrecht


Checklist adviesrecht


Waar moet een goede adviesaanvraag aan voldoen?


Stappenplan behandeling adviesaanvraag


Tips: Wat is een echt advies?


Tips: Adviesrecht en de rol van de achterban


Adviesrecht: een nieuwe bestuurder


Checklist: adviseren bij een reorganisatie


Advies over de adviseur

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer