Toegang tot internet

0

“Onze OR is met de directie in gesprek over
interne regels met betrekking tot het internetgebruik door medewerkers. Wat zijn
onze bevoegdheden in deze?”

Afgezien van eventuele aanvullende aanspraken tussen bestuurder en OR zijn er geen andere medezeggenschapsbevoegdheden in het geding dan het instemmingsrecht op personeelsinformatiesystemen.

Als er beperkingen worden opgelegd aan het gebruik van het internet is het namelijk denkbaar dat er ook voorzieningen worden getroffen om te controleren of de medewerkers deze regels respecteren.

Daarbij kan al snel gebruik worden gemaakt van de technische mogelijkheden die de eigen server biedt om het gedrag van medewerkers te registreren. In dat geval geldt het genoemde instemmingsrecht.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer