Uitstel verkiezingen

1

“Het ziet er naar uit dat slechts een beperkt aantal
leden zich herkiesbaar stelt. De raad heeft echter op dit moment een aantal
belangrijke adviesaanvragen in behandeling en wil deze graag met de huidige
leden afhandelen. Is het mogelijk om in overleg met de directie de algemene
verkiezingen met een half jaar uit te stellen?”
 
 
 
 

Een zittende OR kan de eigen zittingsperiode niet verlengen. U bent immers destijds voor een bepaalde periode gekozen of tenminste kandidaat gesteld.

Het is ons ook niet duidelijk waarom u dat wenst. OR-werk is nooit ‘af’ en als zittende leden zich niet herkiesbaar willen stellen, zullen ze ook wel niet bereid zijn de eigen zittingsperiode te verlengen.

In uitzonderingssituaties zoals fusies en overnames komt het wel voor dat een OR zijn zittingsperiode verlengt. Er moet dan medewerking worden verkregen van de vakbonden, de achterban en de directie. Dan nog is het afwachten of de betreffende raad bij een gerechtelijke procedure als rechtsgeldig zal worden beschouwd.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

1 reactie

  1. Herman Ploem op

    Gelden deze regels voor het verlengen van de zittingsperiode ook voor de individuele leden van een Centrale ondernemingsraad (zoals een departementale ondernemingsraad) die afkomstig zijn uit een OR die zijn zittingsduur conform deze voorwarden heeft verlengd ?. De zittingsduur van de COR-leden is namelijk beperkt tot 3 jaar.

Reageer