Verschijnplicht Raad van Toezicht

0

“Hoe ver reikt precies de verschijnplicht van de leden
van de Raad van Toezicht, zowel voor wat betreft de momenten als de omvang van
de delegatie?”

De wet noemt twee momenten waarop er een verschijnplicht van de leden van het toezichthoudend orgaan is in de overlegvergaderingen van de OR met zijn bestuurder. Dat zijn de halfjaarlijkse vergadering over de algemene gang van zaken in de onderneming en elke overlegvergadering waarin op grond van artikel 25 of artikel 30 WOR een adviesplichtig voornemen wordt besproken.

Dat veel OR’en weinig tot geen gebruikmaken van dat tweede moment zal te maken hebben met het feit dat het hierbij vaak gaat om actuele zaken waar de Raad van Toezicht niet bij betrokken is. Uitzonderingen daarop vormen zeer ingrijpende besluiten en benoeming of ontslag van de bestuurder.

De vertegenwoordiging van de Raad van Toezicht wordt door de wet niet verder geregeld. In ieder geval moet het gaan om een vertegenwoordiging ‘uit hun midden’.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someonePrint this page

Over Auteur

Redactie ORnet

De redactie van ORnet zorgt er gezamenlijk voor dat jij op de hoogte blijft van van innovatieve, inspirerende en vooral betrouwbare vakinformatie over OR gerelateerde onderwerpen.

Reageer